Machtigen

Waarom machtigen?
Voordat ikrijbijklaas.nl het examen of een toets voor de categorie personenauto kan aanvragen, moet jij daar eerst toestemming voor geven. Dat doe je met een machtiging. Voordeel hiervan is dat je direct een e-mail ontvangt als de rijschool een examen of toets voor je heeft gereserveerd. Daarnaast zijn jouw adresgegevens automatisch beschikbaar voor jouw rijschool in het reserveringssysteem van het CBR. Het machtigen doe je op mijn.cbr.nl met je DigiD en het rijschoolnummer 6850G4. Volg verder de aanwijzingen op de site van het CBR.

Verder is het goed om te weten dat jou rijschool een examen of toets alleen op jouw naam kan reserveren. De mogelijkheden om de examendatum te verplaatsen zijn zeer beperkt. Stem je examendatum dus van te voren goed af met jou rij-instructeur. Het machtigen van je autorijschool en het reserveren op naam moeten ertoe leiden dat wij binnen afzienbare tijd een examen voor jou kunnen aanvragen.