Disclaimer

Alle informatie die u aantreft op de site van Rijschool Ik rij bij Klaas valt onder het auteursrecht, licentierecht en het intellectueel recht. Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijk toestemming van de rechthebbenden om informatie van onze website te kopiëren en of te verspreiden in welke vorm dan ook. De informatie op de website is met de grootst mogelijke zorg gemaakt.

Ondanks kunt u geen rechten ontlenen aan de informatie en de inhoud van de website. Schrijf en rekenfouten zijn voorbehouden. De informatie welke u verkrijgt door te klikken op een geplaatste link bij ons op de website valt buiten onze verantwoordelijkheid.